Gratis energiberegning af hus

Prøv vores gratis energiberegner og få estimeret boligens nye energimærke og dine potentielle besparelser ved et eventuelt skift af varmeløsning.

Energioptimering af hus

Du kan beregne, hvor meget du, alt andet lige, kan øge værdien på dit hus ved at energioptimere huset.

Indtast blot det samlede antal kvadratmeter, dit årlig energiforbrug i kr. eller i kWh samt hvilken opvarmningsform dit hus har. Skriver du i begge forbrugsfelter beregnes der ud fra kWh.

Få energirådgivning baseret på din beregning

Den gratis energiberegning giver dig et indledende overblik over din boligs besparelsespotentiale ved energioptimering.

Hvis der er udsigt til betydelige besparelser på forbruget af energi, så kan du få energirådgivning af en af vores lokale eksperter i energirenovering. Vi kalder det et Energitjek, som inkluderer at vores energivejledere undersøger og vurdere boligens energimæssige tilstand. Derudover får du forslag til, hvilke ændringer og forbedringer der skal til, for at opnå den bedste energioptimering af huset.

Din energiberegning starter her!

OBS! På grund af den nuværende energisituation, hvor prisen på energi er steget markant og svinger meget fra uge til uge, vil det være mest retvisende at indtaste forbruget i kWh i forhold til energimærkeberegning og boligens værdiforøgelse. Det beregnede potentiale i besparelser er baseret på en gennemsnitsberegning af energipriserne for 2021. Beregningen vil ikke være retvisende i den nuværende situation, hvis du kun indtaster dit årlige energiforbrug i kr. Alternativt kan du indtaste dit energiforbrug i kr. tilbage fra 2021.

m2
kr
kWh

DIN BOLIGS ENERGIMÆRKE ER:

G

DIT POTENTIALE FOR VÆRDIFORØGELSEN

Her kan du se det potentiale du har for en værdiforøgelse af dit hus ved at foretage energioptimering*.

Fra

Til

Værdiforøgelse i kr.

DIT POTENTIALE FOR ÅRLIG BESPARELSE

Hvis du foretager en energioptimering, der forbedrer dit energimærke fra det nuværende til det bedst mulige*.

Hvis du vælger at energioptimere fra det nuværende til energimærke C, er du allerede kommet et langt stykke. Du får her forholdsvis mest for din investering. Dit årlige besparelsespotentiale ved at optimere fra dit nuværende til energimærke C er:

Fra til energimærke A1/A2/B

Fra til energimærke C

* Beregningen af energimærket, potentialet for værdiforøgelse og besparelses-potentiale på energiregningen er kun vejledende. Programmet tager ikke højde for graddage i beregningen. Du kan få en præcis udregning ved at kontakte din lokale Bedre Energi specialist. Find ham her.

KAN DU SIGE JA TIL NEDENSTÅENDE 5 LETTE ENERGIBESPARENDE RÅD?

1) Lufter du ud i boligen mindst 10 minutter hver dag?

2) Er alle boligens varmeinstallationsrør isolerede?

3) Er boligens cirkulationspumpe mindre end 5 år gammel?

4) Er der termostatventiler på boligens radiatorer?

5) Er der installeret natsænkning eller vejrkompensering på din varmeinstallation?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, er du godt på vej – men der er selvfølgelig mere at hente. Få en uforpligtigende energisnak eller bestil et Energitjek af din bolig hos vores Certificerede Energivejleder - så får du klar besked om dine muligheder for besparelser og værdiforøgelse af din bolig.

Bedre Energi Skive – Bjarne Jespersen er eksperter i jordvarme, varmepumper, solceller, pillefyr og mange andre energi- og varmeløsninger – læs mere her.

Energimærkning spiller stadig en større rolle ved bolighandel

Energimærket er en en ordning, der er lavet for at overskueliggøre boligers energiforbrug og energieffektivitet. Energimærket har stor indflydelse på boligmarkedet, da huskøbere er interesseret i lavere forbrugsomkostninger. Derfor er det også tendensen, at boliger med godt energimærke sælges hurtigere og for højere beløb. Derfor kan det sagtens svare sig at udskifte varme- og energisystemer i boligen, som i langt de fleste tilfælde vil være nok til at forbedre boligens energimærke et eller flere trin. Du vil også opleve at investeringen tjener sig hjem igen i form af billigere varme- og energiregninger samt værdistigning, som kommer dig til gode ved et fremtidigt boligsalg.

Uanset hvad, er en investering i bedre energi, en overvejelse man bør gøre sig. Det er godt for boligen, for dig som boende i huset og ikke mindst klimaet.